Merknad om infokapslar

Denne nettstaden nyttar seg av infokapslar. Ved å nytta deg av nettstaden, samtykkjer du til bruken av infokapslar.

Nettstaden krev ikkje at infokapslar er skrudd på, og fungerer utan. Infokapslane som blir oppretta av nettstaden, blir brukt til anonymisert vitjingsstatistikk.

Les meir om infokapslar på Nettvett.no.

Eksternt innhald

Nettstaden bruker nokre eksterne skript. Ved å nytta deg av nettstaden, samtykkjer du bruken av eksterne skript.

Nokre av skripta krevst for at nettstaden skal fungere skikkeleg. Dette gjeld i all hovudsak skript for navigering i menyane, men dei har også estetiske og innhaldsmessige funksjonar.

Om du skrur av JavaScript er det ikkje sikkert at alt vil fungere som det skal.

Liste over eksternt innhald du kan forvente å finne her:

  • Font Awesome
  • jQuery
  • Google Fonts

I staden for å skru av skript, tilrår eg å bruke eit nettlesartillegg som t.d. Privacy Badger til å skru av informasjonskapslar oppretta av desse skripta:

Privacy Badger